Mr. Reinhilde van der Heijden

Reinhilde van der Heijden
Personen- en Familierecht, Erfrecht, Mediation
Contact

Reinhilde van der Heijden studeerde in 2004 af aan de Universiteit Maastricht en werd in 2010 als advocaat beëdigd. Voor haar studie is zij bijna twintig jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Zij is gespecialiseerd in het erf- en familierecht. Zij hecht er waarde aan er rekening mee te houden dat partijen binnen familierechtelijk geschillen vaak ook nadat geschillen opgelost of geregeld zijn, nog in relatie tot elkaar zullen staan.

Reinhilde van der Heijden werkt voor zowel particulieren en ondernemingen en is bereikbaar onder het algemene telefoonnummer en per e-mail.

Reinhilde van der Heijden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Familierecht

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.