Mr. Nannet Heilhof

Mr. Nannet Heilhof
Patiëntenrecht
Contact

Na een aantal jaren van onderzoek en doceren aan de Rechten Faculteit van de Universiteit van Maastricht, is Nannet Heilhof ruim 20 jaar werkzaam als advocaat. Sinds 2008 maakt zij deel uit van de maatschap Goumans Bakker Advocaten. Nannet Heilhof heeft ruime ervaring als advocaat in het personen- en familierecht, het strafrecht, het privaatrecht (verbintenissenrecht) als in het bestuursrecht. Gaandeweg heeft zij zich gespecialiseerd in het recht van patiënten van de (geestelijke) gezondheidszorg en in het gezondheidsrecht in brede zin. Ook staat zij regelmatig mensen bij van wie de privacy (mogelijk) is geschonden.

Nannet Heilhof is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten (fractie Limburg), van de Raad van Toezicht van SPSZON (Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland) en lid van de METC azM/UM.

Nannet Heilhof : “Een goede en eerlijke vertaalslag van uw probleem naar de juridisch haalbaarheid en een oplossing, staan voor mij op de voorgrond”.

Nannet Heilhof staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene Praktijk
  • Gezondheidsrecht
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.