Rechtsgebieden

Ondernemers

• Ontslag
• Loonvorderingen
• (Arbeids)overeenkomsten

Bouwrecht
Contractenrecht
Huurrecht
Incasso
Rechtspersonen
Samenwerkingsovereenkomsten
Surcéance & faillissement

Particulieren

• Ontslag
• Loonvorderingen
• (Arbeids)overeenkomsten

• Verkeersongevallen
• Bedrijfsongevallen
• Beroepsziekten
• Medische fouten
• Slachtoffers van geweld- of zedenmisdrijven (slachtofferzaken)

• Echtscheiding
• Gezag en omgang
• Alimentatie
• Ondertoezichtstellingen
• Uithuisplaatsing
• Straat- en contact verboden

Burenrecht
Contractenrecht
Erfrecht
Gezondheidsrecht
Huurrecht
Jeugdrecht
Psychiatrisch patiëntenrecht