Payrollers

Arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijk aan werknemers.
Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle payrollers dezelfde voorwaarden en rechtspositie als voor werknemers in vaste dienst. Denk aan een eventuele 13e maand, vakantiedagen, verlofregelingen, etc. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is dan een automatisch vast contract.