Minder fiscale aftrek partneralimentatie. Wie draagt de gevolgen?

Na de duur van de partneralimentatie (in veel gevallen naar 5 jaar maximaal) wijzigt per 1 januari 2020 ook de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie. De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagt van 51,95% naar 37% in 2023. Dit betekent nog niet dat iedereen die alimentatie betaalt dit meteen zal merken. Tenslotte komt niet iedere alimentatieplichtig nu in aanmerking voor een aftrek van 51,95%. Het betreft dus in eerste instantie de hogere inkomens

Heeft de verlaging van de aftrekbaarheid wel invloed dan zullen zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde dit “voelen”. Bij de berekening van de bruto draagkracht van de alimentatie plichtige wordt namelijk rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid. Wordt deze minder dan kan het zijn dat de alimentatieplichtige de alimentatie niet meer of moeilijke kan opbrengen, met name wanneer de alimentatieplichtigen conform de maximale draagkracht alimentatie betaalt. Een verlaging van het te betalen bedrag zou dan een logische stap zijn. De alimentatiegerechtigde ontvangt dan wel minder alimentatie en heeft dus minder inkomen. Met name de alimentatiegerechtigde lijkt dus de dupe te worden en zal met een verlaging niet zomaar akkoord gaan. De vraag is dan: wordt het overleg of een juridisch procedure?