Interne klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Voor klachten kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Goumans Bakker Advocaten.

Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Indien dat niet leidt tot een oplossing voor u, kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, mr. Joseph Goumans. In het geval mr. Goumans uw eigen advocaat is, kunt u zich wenden tot mr. Nannet Heilhof.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

De gehanteerde klachtenprocedure:

  • Wij verzoeken u uw klacht zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. 
  • De betrokken advocaat wordt in kennis gesteld van de klacht.
  • De betrokken advocaat tracht in eerste instantie samen met u tot een oplossing te komen.
  • Indien er geen oplossing is bereikt wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris. U kunt zich daarbij laten vergezellen door een derde persoon.
  • Geheimhouding wordt onder alle omstandigheden gewaarborgd.
  • De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan u meegedeeld.
  • Wanneer naar uw mening de klacht niet tot tevredenheid is afgehandeld kunt u uw klacht kenbaar maken aan de Deken van de Orde van advocaten Limburg.