De prijs van aanbesteding, gemeenten, zorgaanbieders en de uitvoering van Jeugdhulp

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 juli 2020 (ECLI NL: GDHA2020:1120) bepaald dat de H10-gemeenten (gemeenten regio Haaglanden) geen reële kostendekkende tarieven voor jeugdhulp hanteerden. Gemeenten moeten een reële kostprijs vaststellen voor de in te kopen jeugdhulp zoals die dient te worden verleend door de groep van aanbieders van de desbetreffende vorm van jeugdhulp om aan de vraag in de regio’s te kunnen voldoen. Dit valt onder artikel 2.12 Jeugdwet waarin bepaald wordt dat er een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van jeugdhulp moet zijn.