Alimentatieduur verkort

VERANDERINGEN IN HET RECHT OP PARTNERALIMENTATIE NA 1 JANUARI 2020

 

Per 1 januari 2020 wijzigt de maximale periode waarover ex-partners alimentatie aan elkaar verschuldigd kunnen zijn. In plaats van de sinds 1994 geldende maximale 12 jaar wordt dit nu 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd. Bepalend is de datum waarop het verzoek tot scheiding is ingediend bij de rechtbank.

Naast deze verkorting van de alimentatieduur komt er ook een wijziging van de fiscale aftrekbaarheid  van de partneralimentatie in die zin dat dit beperkt wordt. Dat kan tot gevolg hebben dat er minder alimentatie betaald gaat worden en de alimentatieontvanger dus minder inkomen heeft. Het aftrektarief wordt in de komende jaren van maximaal 51,95 % teruggebracht naar maximaal 46% in 2020 en uiteindelijk maximaal 37,05 % in 2023

Vanaf 1 januari wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Maar de wetgever zou de wetgever niet zijn als er niet weer een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel zouden zijn:  1. Als de alimentatieontvanger voor de kinderen uit het huwelijk zorgt duurt de alimentatieverplichtng totdat het jongste kind 12 jaar is. 2. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de alimentatieontvanger 10 jaar voor de AOW leeftijd zit, dan kan de alimentatieverplichtng doorlopen tot de pensioendatum. 3. Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en langer dan 15 jaar zijn getrouwd hebben maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie. 4. En tenslotte is er nog een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Indien U een wijziging van de betaalde of ontvangen partneralimentatie wenst, dan mag U dit niet zomaar zelf uitvoeren. U kunt in overleg gaan met Uw ex-partner en een onderlinge overeenkomst sluiten. Als dat niet lukt dan kunt U met behulp van uw advocaat een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen.

AB 9 dec 2019