Alimentatie en corona

De corona crisis dreigt en grote invloed te krijgen op de financiële ruimte die alimentatieplichtigen hebben om aan de verplichtingen te blijven voldoen. Wat u hieraan kunt doen hangt af van de wijze waarop de verplichting tot stand is gekomen namelijk:

  1. Is de alimentatie bepaald door de rechter in een beschikking? Bijvoorbeeld op grond van tussen ex-partners gemaakte afspraken en zijn deze vastgelegd in een overeenkomst, zoals het ouderschapsplan of het convenant.

of

  1. Is er geen rechter aan te pas gekomen en heeft u samen afspraken gemaakt over de alimentatie?

In beide situaties kan de alimentatie niet zomaar gewijzigd worden. Er ligt immers een rechterlijke uitspraak of er zijn onderlinge afspraken gemaakt. Eenzijdig aanpassen is niet mogelijk. Het is dus van belang dat uw ex-partner zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van de financiële situatie en u in overleg gaat.

Stel dat overleg niet lukt dan kunt u met ons contact opnemen over de mogelijkheden die u heeft en bespreken welke oplossingen het beste bij u en uw situatie passen.