Huur bedrijfsruimte tijdens de Corona crisis

Bedrijven die van overheidswege de zaak moeten sluiten hebben geen inkomsten maar kosten waaronder huurkosten. Kunnen zij aanspraak maken op huurprijsvermindering nu het gehuurde niet meer meer het genot kan verschaffen dat zij hadden mogen verwachten? Of komt het risico voor de rekening van de huurder? Indien er gebruik is gemaakt van een standaard ROZ overeenkomst zal dit genotsgebrek niet snel voor rekening van de verhuurder komen. Uiteindelijk zal veel zal afhangen van exacte bewoordingen in de huurovereenkomst. Ten aanzien van het niet nakomen van een eventuele exploitatieplicht zal de huurder zich zeer waarschijnlijk met succes kunnen beroepen op overmacht.

Maatregelen i.v.m. de Corona crisis

Ondanks de Corona situatie werken wij zo goed als mogelijk is voor U door. Wij werken volgens de RIVM richtlijnen het geen onder andere betekent dat de advocaten zo veel mogelijk thuis werken en besprekingen meestal telefonisch of per beeldscherm worden gehouden. U kunt ons via het telefoonnummer en mailadres van kantoor bereiken waarna Uw eigen advocaat contact met U op neemt. Het kan soms iets langer duren voordat U een reactie krijgt.