AOW leeftijd gelijk gebleven

De AOW-leeftijd stijgt niet. De AOW-leeftijd blijft in 2020 gelijk. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden blijft.

 

Payrollers

Arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijk aan werknemers.
Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle payrollers dezelfde voorwaarden en rechtspositie als voor werknemers in vaste dienst. Denk aan een eventuele 13e maand, vakantiedagen, verlofregelingen, etc. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is dan een automatisch vast contract.